Bé làm quen và thực hiện hoạt động tạo hình "Cắt dán hoa mùa xuân"